Garantija - Burlington.eu
Oficiāls Bathroom Brands pārstāvis Baltijas valstīs, Polijā, Rumānijā, Ukrainā, Bulgārijā, Gruzijā, Moldovā un Azerbaidžānā.
0.00 EUR
Reģistrēties

Garantija

          Garantija:

 • Visa Burlington produkcija ir izstrādāta un ražota saskaņā ar augstākajiem standartiem, un tai papildus likumā noteiktajām patērētāja tiesībām vēl darbojas garantija, kas aptver visus iespējamos ražošanas defektus.

          Kā iesniegt prasību saskaņā ar garantiju:

 • Mazticams, bet gadījumos, kad jums tomēr rodas problēmas pēc Burlington produktu iegādes, sazinieties ar veikalu/salonu, kurā jūs iegādājāties šo produktu. Pārstāvji no pārdošanas organizācijas varēs jums atbildēt, vai tas ir ražošanas defekts , vai tas radies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.
 • Ja problēmas cēlonis ir ražošanas defekts, pārdevējs sazināsies ar piegādātāju, lai organizētu atkārtotu preces piegādi.
 • Tā produkta vietā, kam tika atklāts defekts ekspluatācijas, izmantotā materiāla vai apdares kvalitātes rezultātā, pēc mūsu ieskatiem piegādāsim atsevišķu detaļu vai visu produktu (gadījumā, ja produkts ir izņemts no ražošanas, mēs nodrošināsim līdzvērtīga produkta piegādi).
 • Garantijas nosacījumi ir spēkā tikai tad, ja visi produkti ir uzstādīti saskaņā ar pievienotajām uzstādīšanas instrukcijām.
 • Garantijas nosacījumi šiem produktiem ir derīgi tikai sākotnējam pircējam, garantija netiek nodota citām personām, un stājas spēkā no iegādes datuma.
 • Garantijas nosacījumi neattiecas uz produktiem, kas tikuši izstādīti ekspozīcijā. Garantijas nosacījumi neattiecas uz bojājumiem, kas radušies uzstādīšanas laikā, nejaušu vai apzināti nodarītu kaitējumu, ļaunprātīgu nolaidību , dabisko amortizāciju (piemēram, mēbeļu eņģes, elektriskās sastāvdaļas, ieskaitot spuldzes, spirāles ūdens uzsildīšanai, cisternas iekšējos mehānismus , ūdens nolaišanas pogas, kartridžus un dušas caurules - tas ir, detaļas, kas laiku pa laikam jānomaina, vai spoguļus un to rāmjus, kas var saplīst), kā arī nodarīto kaitējumu nepareizas uzstādīšanas vai uzturēšanas rezultātā un ar to saistītajiem zaudējumiem.
 • Dušas caurulēm, maisītājiem, kartridžiem un elektriskās apsildes komplektiem garantijas termiņš ir 1 gads.
 • Īpaša uzmanība jāpievērš regulārai kārtridžu tīrīšanai teritorijās, kur ir ciets krāna ūdens. Saglabājiet oriģinālā rēķina kopiju vai maksājuma čeku gadījumiem, ja vajadzīga pretenzijas pieteikšana.
 • Mūsu garantija darbojas papildus jūsu likumā noteiktajām patērētāja tiesībām un nekādā gadījumā nepārkāpj tās.

           Atteikuma tiesības:

 • Jums ir tiesības četrpadsmit (14) dienu laikā atteikties no līguma, neminot iemeslu.
 • Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
 • Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs  par lēmumu atteikties no šā līguma.
 • Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
 • Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.
 • Jums preces jānodod bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz biroja adresi Brīvības 139 - 24, Rīgā, pirms 14 dienu termiņa beigām Lūdzu ņemt vērā, ka nepieņems preces, kas sūtītas pa pastu, tā kā pieņemšanas brīdī nav iespējams abām pusēm klātesot fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Nosūtot preces uz biroju, izmantojot kurjerpastu, Jūs piekrītat vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas, Jūsuprāt, neatbilst tam, kā nosūtījāt, tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē, Brīvības 139 - 24, Rīgā, Latvijā.